Công văn số 83/SGDĐT-VP về việc triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ năm 2022
Văn bản liên quan