Công văn 2419/SGDĐT-VP về việc tuyên truyền, khuyến khích người dân nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an
Văn bản liên quan