• Lê Di Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0292 3899 888
  • Email:
   c3ankhanh@cantho.edu.vn
 • Phan Thị Thu An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0292 3899 888
  • Email:
   c3ankhanh@cantho.edu.vn
 • Trầm Lộc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0292 3899 888
  • Email:
   c3ankhanh@cantho.edu.vn