• Bùi Duy Minh Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Email:
   bdmtri@thptankhanh.edu.vn
 • Lê Thị Ánh Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   ltahong@thptankhanh.edu.vn
 • Phan Thị Thu An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Email:
   ptthuan@thptankhanh.edu.vn